Invitasjon til konfirmasjon katekese 23-24

Invitasjon til konfirmasjonsundervisning 2023/2024

Til alle katolske ungdommer som fyller 15 år neste år!

Konfirmasjonen er et av vår katolske Kirkes syv sakramenter.  Ordet “konfirmasjon” er latin og betyr “bekreftelse”, dvs. stadfestelse, styrkelse eller fornyelse av noe som har skjedd tidligere.

Konfirmasjonen henger nøye sammen med dåpen som dere alt for lenge siden har mottatt.  Ved konfirmasjonen fornyer dere dåpsløftene, og vi kan nærmest si at Gud fornyer de løfter han ga til dere i dåpen.  Kirken ber om Den Hellige Ånds gaver, de som er så viktige både for det enkelte menneskes og for Kirkens liv.  Deretter blir konfirmantene salvet med “krisma” på pannen.  Det er tegnet på at Gud er trofast mot sine løfter, svarer på våre bønner og styrker oss ved Ånden. 

Kirken består av mennesker, og derfor trenger vi også dere ungdommer.  Og vi trenger dere som konfirmerte katolikker.  For oss som Kirke er det viktig både at dere mottar Konfirmasjonens sakrament og at dere tar vare på og bruker de gaver dere der får.  Men også dere trenger Kirken og det som der gis.  Derfor trenger dere konfirmasjonen.

Kirkens lovbok går så langt at den pålegger oss i tide å motta Konfir­masjonens sakrament.  Det heter videre at foreldrene og sogne­presten skal sørge for at de aktuelle personer er ordentlig forberedt til dette og går til det skritt (kan. 890).

Tenårene er en brytningstid hvor mange ungdommer føler behov for å velge egne veier.  Det kan lede til konflikter – også i forhold til foreldre, prester, Kirke og konfirmasjon.  Et slikt oppbrudd er en naturlig del av det å utvikle seg.  Konfirmasjonen er ikke et forsøk på å hindre utviklingen.  I stedet bør dere se på den som Guds utstrakte hånd gjennom Kirken i en naturlig utviklingsfase.

Konfirmasjonsundervisning starter lørdag 09. september 2023 i st. Eystein kirke

kl. 10:30. Også hver andre og fjerde lørdag i måneden. Vi har fri i skole ferie.

Til forberedelse av konfirmasjonen for dem som bor lenger unna Kristiansund, finnes det flere muligheter: presten kan komme til disse steder noen gan­ger; å ha noen timer på hjemstedet når vi er der; det kan leses en del på egen hånd, samt få og sende spørsmål og svar i posten eller e-post.  Alt dette må vi tilpasse den enkeltes situasjon.

Noen lurer på om de ikke like godt – som venner og kjenninger fra skolen – kan bli konfirmert i statskirken.  Det skal man ikke.  Der er konfirmasjonen ikke noe sakrament (hverken etter vår eller Den norske kirkes oppfatning).  Dessuten følger det av å tilhøre en Kirke, at man også skal være trofast der.  Men vi har erfaring for at det finnes mange gode måter å få til både kameratskap, fellesskap og samarbeid med statskirkelige konfirmanter dersom vi bare snakker sammen om det.

Jeg ber dere ta kontakt med meg via brev, på tlf.91144591 eller via e-post  Kristiansund@katolsk.no for å bli innskrevet til undervisning eller for å drøfte de mer praktiske ting for gjennomføring av konfirmasjonsfor­beredelsen. 

Konfirmasjonstiden er ment å være en fin tid. Våre katolske konfirmanter pleier å være kjempefornøyd.  Jeg både tror og håper vi skal få det greit til også denne gangen.

Kristiansund, 1. juli 2023

                                                       Med vennlig hilsen

                                             P. Dominic Thanh Van Nguyen 

                                                       Sogneadministrator