(+47) 451 32 050
kristiansund@katolsk.no

Historie

IMG_0002Opprettelse av misjonsstasjon/annekskapell i 1932

“I denne, etter norske forhold betydelige by hadde der lenge vært tale om å få et kirkelig sentrum for katolikkene i Nordmøre, og det var derfor naturlig at picpuspatrene tidlig henvendte sin oppmerksomhet på denne by. Allerede i 1932 lot den pater Witte åpne et annekskapell i et leid hus i Skolegaten 12, hvor det også ble innredet en liten leilighet for presten. Kapellet som fikk navn St. Eysteins kapell, ble foreløpig anneks til menigheten i Molde. Fra åpningsdagen den 15. desember 1932 ble der således no holdt regelmessig gudstjeneste hver søndag ved pater Guido Goer.” (K. Kjelstrup, Norvegia Catholica, Oslo 1942, s. 333.)

“Den 12. september var det en merkedag for stasjonen i Kristiansund. Efterat den katolske kirke 12. desember 1932 hadde tatt fotfeste i Kristiansund ved å åpne et kapell der i byen, kunde stasjonen den 12. september 1934 oprettes som selvstendig menighet. Inntil dette tidspunkt hørte katolikkene i Kristiansund til menigheten i Molde. I løpet av våren 1934 hadde St. Carl Borromeussøstrene kjøpt en gård i Nordmørsgate 3 som skulde innredes til klinikk. Den 16. juli flyttet søstrene inn i sitt nye hus, hvor overhyrden 3. august innviet kapellet for søstrene. … Klinikken vil kunne motta 10 á 12 patienter.Opprettelse av menighet i 1934

Det syntes nu, at tiden var inne for å opprette en selvstendig menighet i Kristiansund. Høitideligheten foregikk den 12. september i sognekirken, Skolegaten 12. Overhyrden var kommet med pater Stelzmann fra Molde for å foreta den minneverdige handling. Den lille katolske menighet og noen venner var møtt frem i kapellet. Efterat salmen til den Helligånd var avsunget, opleste overhyrden forordningen om oprettelsen av menigheten. Den inneholdt erklæringen derom, fastla sogneprestens forvaltningsområde og bestemte St. Eystein til menighetens vernehelgen.” (Tidsskriftet St. Olav, årg. 46, nr. 38/1934 – 20. september 1934, s.282.)

Territoriell avgrensning i 1934

“Menigheten omfatter Kristiansunds by og dens opland Nordmøre: i nord og øst alle herreder til grensen av Sør-Trøndelag fylke, øyene Smøla, Grip, Frei, Averøy, dvs. og Kvernes herreder på Averøy, i syd og vest danner Sunndalsfjorden grensen mellem Dt. Eystein og Molde menighet, dessuten hører Øksendal og Sunndal merreder til den nye menighet.” (Tidsskriftet St. Olav, årg. 46, nr. 38/1934 – 20. september 1934, s.282-283.)