Invitasjon til førstekommunion katekese 23-24

St. Eystein kirke

6510 Kristiansund

Invitasjon til Førstekommunion undervisning

Kjære foreldre til barn født i/før 2015,

I Kirkens lovbok heter det:

For at den høyhellige Eukaristi kan meddeles til barn, kreves at de besitter tilstrekkelig kjennskap og inngående forberedelse til å gripe Kristi mysterium ut fra egen fatteevne og til at de kan motta Herrens Legeme med tro og ærbødighet. (CIC, kan. 913, §1)

Det er en tjenesteplikt fremfor alt for foreldre og for dem som innehar deres plass. Å sørge for at barn som har nådd fornuftens bruk, får den påkrevde forberedelse og deretter så snart som mulig- etter forutgående skriftemål – får nyte denne guddommelige næring – – – (kan.914)

For å hjelpe foreldrene i denne oppgaven holder vi et forberedelseskurs for barn til å motta den første hellige kommunion neste år. Kurset starter lørdag 09. september 2023 kl. 10:30. Vi skal ha undervisning hver andre og fjerde lørdag i måneden unntatt i skoleferie tiden.

Dette brevet sendes ut til familier vi har registrert med barn som ennå ikke har mottatt førstekommunion. De barn som er katolsk i denne alderen, men har ikke fått dette brevet kan også meldes til undervisning.

De som bor i Kristiansund, må delta i hele kurset. Men de som bor langt unna kirken, finnes det flere muligheter: Jeg kan komme til disse stedene noen gan­ger, vi skal ha noen timer på hjemstedet når jeg er der; det kan leses en del på egen hånd, og sende svar på spørsmål via e-post.  Alt dette må vi tilpasse den enkeltes situasjon.

Påmelding til årets førstekommunionsundervisning må skje snarest mulig til prestekontoret, via brev, tlf. 91144591 eller via e-post  Kristiansund@katolsk.no

For de som har slektninger i utlandet er det greit å vite at Første Kommunionsdag er: søndag den 02. juni 2024. Festen for Kristi legeme og blod.

Kristiansund 23. juni 2023

Med beste hilsen i Kristus

P. Dominic Thanh Van Nguyen

Sogneadministrator