Messe tiden i jul 2023

Messe i Juletiden 2023- 2024
i St. Eystein kirke, Kristiansund.

Søndag 24. desember – Julaften.
11:00 Høymesse på norsk
13:00 Søndags messe på polsk/norsk
22:30 Mini-julekonsert
23:00 Midnattsmesse på norsk

Mandag 25. desember – Juledag.
12:00 Høymesse på norsk

Tirsdag 26. desember 2.juledag
18:00 Kveldsmesse

Søndag 31. desember
11:00 Høymesse på norsk – Den Hellige familie: Jesus, Maria og Josef.
13:00 Messe på polsk-– Den Hellige familie: Jesus, Maria og Josef.
23:00 Midnattsmesse, takksigelse for året 2023

Mandag 1. januar 2024
11:00 Høymesse på norsk – Guds hellige mor Maria.
13:00 Messe på polsk/norsk- Guds hellige mor Maria.
PS. I hverdager (i andre dager) er det rosenkrans andakt kl. 17:30 og kvelds messe kl. 18:00.

For mer informasjon vennligst ta kontakt med p. Dominic tel. 91144591.