Olsokprogrammet 2023 i Trondheim

Program for den nasjonale
Olsokfeiringen i Trondheim 2023

Torsdag 27. Juli

 • 17.00 Ankomst pilegrimer NUK
 • 17.00 Skriftemål
 • 18.00 Åpningsmesse i St. Olav domkirke, Trondheim
 • 19.30 Tilbud om kveldsmat
 • 20.00 Boklansering “Å finne sammen – Politiske innspill” av biskop Erik Varden OCSO
  En samtale mellom Kristine Dingstad og biskop Erik Varden

Fredag 28. Juli

 • 08.00 Laudes
 • 09.00 Avgang med buss til Stiklestad
 • 11.00 Prosesjon fra tegelverket til Stiklestad kirke
 • 12.00 Høymesse i Stiklestad kirke med diakonvigsel av Florian Pletscher
 • 14.00 Prosesjon til vårt kapell med Olavsrelikvien
 • 14.30 Tilbud om skriftemål
 • 14.30 Enkel bespisning ved kapellet 
 • 16.00 Retur med buss til Trondheim
 • 18.00 Messe i St. Olav domkirke
 • 18.30 1. vesper
 • 19.00 Mottagelse og middag i Foreningslokalet i anledning
  Florian Pletschers diakonvigsel, vert biskop Erik Varden
 • 22.00 Vigilie med påfølgende sakramentstilbedelse 

Lørdag 29. Juli

 • 09.00 Laudes
 • 09.30 Tilbud om skriftemål
 • 09.30 Kafé i atriet
 • 10.00 Barnas Olsok
 • 12.00 Olsokforedrag ved Knut Ødegård
 • 15.00 Høymesse i Nidarosdomen
 • 18.00 Økumenisk vesper i Nidarosdomen
 • 19.00 Avslutningsmiddag i Foreningslokalet

Søndag 30. Juli

 • 11.00 Høymesse i St. Olav domkirke
 • 12.30 Bussavgang til Munkeby Mariakloster
 • 14.00 Omvisning i det nye klosteret og kirken
 • 15.00 Enkel servering
 • 16.00 Retur med buss til Trondheim

Sist oppdatert: 31. mai klokka 12:00, Trondheim


Påmelding til Olsok feiringen

Vi trenger påmelding for å kunne beregne nok buss til Stiklestad og Munkeby Mariakloster, samt påmelding til mottakelse 28. juli og middag 29. juli. 

 1. Fredag 28. Juli – Buss til Stiklestad
 1. Fredag 28. Juli – Mottagelse og middag i anledning Florian Pletschers diakonvigsel
 1. Lørdag 29. Juli – Avslutningsmiddag kl. 19.00
 1. Søndag 30. Juli – Buss til Munkeby Mariakloster