St. Eystein fest

26.01.2026 

St. Eystein fest og biskopens besøk 

På torsdag den 26. januar skal vi feire vår menighetens skytshelgen, St. Eystein Erlendsson av Nidaros. 

I år har vi glede å feire dagen med biskop Eirik Varden. 

Kl. 18.00 Hellige Messe 

Kl. 19.00 Felles middag 

Velkomen! 

På grunn av begrenset antall plasser må vi vite hvem ønsker å delta i middagen. Send tekstmelding til menighetsrådet med antall deltakere fra din side. Her er telefonnummeret: 

 +47 957 24 347 

Frist for å sende meldingen 24.01.2023