(+47) 451 32 050
kristiansund@katolsk.no

Historie

IMG_0002Opprettelse av misjonsstasjon/annekskapell i 1932

“I denne, etter norske forhold betydelige by hadde der lenge vært tale om Ã¥ fÃ¥ et kirkelig sentrum for katolikkene i Nordmøre, og det var derfor naturlig at picpuspatrene tidlig henvendte sin oppmerksomhet pÃ¥ denne by. Allerede i 1932 lot den pater Witte Ã¥pne et annekskapell i et leid hus i Skolegaten 12, hvor det ogsÃ¥ ble innredet en liten leilighet for presten. Kapellet som fikk navn St. Eysteins kapell, ble foreløpig anneks til menigheten i Molde. Fra Ã¥pningsdagen den 15. desember 1932 ble der sÃ¥ledes no holdt regelmessig gudstjeneste hver søndag ved pater Guido Goer.” (K. Kjelstrup, Norvegia Catholica, Oslo 1942, s. 333.)

“Den 12. september var det en merkedag for stasjonen i Kristiansund. Efterat den katolske kirke 12. desember 1932 hadde tatt fotfeste i Kristiansund ved Ã¥ Ã¥pne et kapell der i byen, kunde stasjonen den 12. september 1934 oprettes som selvstendig menighet. Inntil dette tidspunkt hørte katolikkene i Kristiansund til menigheten i Molde. I løpet av vÃ¥ren 1934 hadde St. Carl Borromeussøstrene kjøpt en gÃ¥rd i Nordmørsgate 3 som skulde innredes til klinikk. Den 16. juli flyttet søstrene inn i sitt nye hus, hvor overhyrden 3. august innviet kapellet for søstrene. … Klinikken vil kunne motta 10 á 12 patienter.Opprettelse av menighet i 1934

Det syntes nu, at tiden var inne for Ã¥ opprette en selvstendig menighet i Kristiansund. Høitideligheten foregikk den 12. september i sognekirken, Skolegaten 12. Overhyrden var kommet med pater Stelzmann fra Molde for Ã¥ foreta den minneverdige handling. Den lille katolske menighet og noen venner var møtt frem i kapellet. Efterat salmen til den HelligÃ¥nd var avsunget, opleste overhyrden forordningen om oprettelsen av menigheten. Den inneholdt erklæringen derom, fastla sogneprestens forvaltningsomrÃ¥de og bestemte St. Eystein til menighetens vernehelgen.” (Tidsskriftet St. Olav, Ã¥rg. 46, nr. 38/1934 – 20. september 1934, s.282.)

Territoriell avgrensning i 1934

“Menigheten omfatter Kristiansunds by og dens opland Nordmøre: i nord og øst alle herreder til grensen av Sør-Trøndelag fylke, øyene Smøla, Grip, Frei, Averøy, dvs. og Kvernes herreder pÃ¥ Averøy, i syd og vest danner Sunndalsfjorden grensen mellem Dt. Eystein og Molde menighet, dessuten hører Øksendal og Sunndal merreder til den nye menighet.” (Tidsskriftet St. Olav, Ã¥rg. 46, nr. 38/1934 – 20. september 1934, s.282-283.)