Visitasjon av biskop Eric.

1 mai – Søndag
11.00 Høy messe med biskopen Erik – Konfirmasjon messe

2 mai – Mandag
18.00 Messe med biskopen Erik
etter messen møte med biskop Erik i menighetslokale